SETOMAAN KUNINGASKUNNAN YLIMMÄN KÄSKYNHALTIJAN ANZELIKA GOMOZOVAn haastattelu, 1. osa

Haastattelija: Tapio Mäkeläinen

Apuna: Mikko Savikko

Valokuva: Harri A. Sundell

T: Mistä olet kotoisin Anzelika?

A: Synnyin Tallinnassa, mutta jo vuotta myöhemmin muutimme takaisin maalle, Setomaalle, Luhamaalle kotitaloomme. Sieltä ovat kotoisin äitini puoleisen sukuni edustajat jo viidennessä sukupolvessa. Äitini oli nuorena muuttanut Tallinnaan ja työskenteli siellä, mutta kun isoisäni Luhamaalla kuoli, niin kotitila olisi jäänyt tyhjäksi, joten muutimme sinne takaisin. Ja asuinkin koko lapsuuteni siellä, koulun jälkeen tulin takaisin Tallinnaan opiskelemaan hotellitaloutta. Sitten olin töissä mm. Olympia-hotellissa, Saku Suurhallissa ja eri ravintoloissa Tallinnassa. Mutta 2000-luvun alussa halusin parantaa englannin kielen taitoani ja nähdä maailmaa ja niinpä muutinkin Englantiin lähes seitsemäksi vuodeksi. Aloitin siellä ravintolassa tavallisena tarjoilijana ja lopulta johdin kahden Michelin tähden huippuravintolaa.

T: Huikea ura!

A: Niin, mutta jossakin vaiheessa tajusin, että olen jo sen ikäinen, että haluan palata takaisin kotiin, Viroon, Setomaalle.

T: Seto-identiteetti? Siis äidin suvun kautta?

A: Kyllä. Äiti ja äidin suku. Isoäiti oli kotoisin Luhamaalta ja isoisä Mõlan seudulta. Nyt en ole valitettavasti sinne päässyt (Mõlan on venäjänpuoleisella Setomaalla). Meillä oli hyvin suuri talo ylhäällä mäen päällä ja sukuhaudat on alhaalla Mõlan hautausmaalla.

T: Tallinnassakin asuneena, kuinka se seto-identiteetti säilyi? Puhuitko, ”mainostitko” silloin muille seto-juuriasi?

A: No Tallinnassa olin melko lyhyen ajan, vain 4–5 vuotta ja sitten lähdin Englantiin, mutta en silloinkaan hävennyt sukujuuriani. Ja minusta minun oli helpompi oppia suomea, kun jo osasin setoa. En ole koskaan hävennyt kertoa, että olen seto. Niin on ollut aina, koko ajan.

T: Ja uskonto, oletko ortodoksi, onko Sinut kastettu?

A: Kyllä, minut on kastettu Petserin luostarissa. Tottakai meillä on kotona oma ikoninurkkaus, käymme kirkossa. Ja meillä on aina ollut kahdet pyhät (sekä vanhan että uuden kalenterin mukaan pääsiäinen, joulu jne.).

T: Harjoitteletko tietoisesti setoa?

A: Kyllä. Olemme päättäneet, että kotikieli on seto, kotona puhumme vain setoa. Pitää oppia, puhua ja täydentää sanavarastoa. Mutta pikemminkin oli niin, että kun olin seitsemän vuotta pois Virosta, niin silloin seton kielen taitoni heikkeni. Englannissa oli koko ajan ympärilläni englannin kieli. Mutta nyt kun olen kaksi vuotta ollut takaisin Setomaalla, niin kieli on parantunut.

T: Seto kuningriik? Onko se vain show, Disneyland vai tosissaan otettava asia? Onko siitä hyötyä?

A: Siitä on ilman muuta hyötyä! Minä olen vuodesta 1994 alkaen käynyt kuningaskunnan päivillä, muutama vuosi jäi väliin, kun asuin ulkomailla. Aluksi Setomaan kuningaskunnan päivä oli pienempi tapahtuma, enemmän paikallisille, mutta nyt se on kasvanut, paljon kasvanut.

Onko se show? Siihen voi jokainen vastata itse. Setoille, paikallisille on tapahtuma tärkeä. Meidän omiakin sukulaisia tulee tapahtumaan ympäri maailmaa, erityisesti silloin kun kuningaskunnan päivää vietetään Luhamaalla. Pari päivää sitten juttelin asiasta EASin ihmisten kanssa, jotka ovat käyneet tapahtumassa vuosien ajan. Paikalliset, setot nauttivat, heillä on mukavaa, mutta entäs ulkopuoliset…, jäävätkö he vähän ulkopuolisiksi?

Se ei ole show, mutta jos haluamme saada mukaan lapset ja nuoret, tulevat sukupolvet, niin… Meillä on musiikkia, kuorot, kilpailut erilaisille mestareille. Minulle tapahtuma ei ole show, mutta kritiikkiä on. Nyt kun on tulossa Setomaan kuningaskunnan päivien juhlavuosi, niin varmaankin pitäisi saada lisää käsityöpuolta ja muuta sellaista.

T: Kuinka tärkeää on se, että kuningaskunnan päivillä käyvät presidentit, pääministerit, ministerit, kansanedustajat? Että he näkevät omin silmin ja että heidän kanssaan voi siellä keskustella tärkeistä asioista?

A: Se on ilman muuta tärkeää! Kun nyt kävin elokuussa presidentin juhlissa Kadriorgissa oli hienoa nähdä, miten hyvin kaikki päättäjät tuntevat Setomaan ja setojen asiat. Meillä Luhamaan kylätalon avajaisissa, suurimpina juhlapäivinä Setomaalla ovat käyneet presidentit ja ministerit ja he tietävät yllättävän hyvin Setomaan ja jopa kaukaisimman nurkkamme eli Luhamaan asioista. He tuntevat myös meidän ihmisiä ja se on kaikki oikein hyvä. Minä sanoisin, että me olemme toimineet oikein hyvin.

T: Kuinka suuri oli se päätös, että toisin kuin alussa, niin nyt Setomaan kuningaskunnan päiviä järjestetään vuorovuosina eripuolilla koko Setomaata?

A: Se on hyvin tärkeä. Tänäkin vuonna meillä oli monta ehdokasta ja joka kylä, joka seutukunta yrittää parhaansa, panostaa siihen, että saada kuningaskunnanpäivän juhla omalle seudulle.

T: Ylimmälle käskynhaltijalle ei makseta työstä mitään palkkaa. Olen aikaisemmin keskustellut asiasta mm. kahden edellisen ylimmän käskynhaltijan kanssa ja se tuntuu olevan ongelma.

A: Mitään ratkaisua ei ole. Korvaus on aivan minimaalinen eli kyse on todellisuudessa palkattomasta työstä. Olemme sitä kroonikogussa (kaikki entiset ylimmät käskynhaltijat) pohtineet ja miettineet, mutta vielä ratkaisua ei ole olemassa. Minua on hieman avustanut taloudellistikin viljandilainen liikemies Aivar Berzin, joka on seto ja kotoisin samasta kylästä kuin minä. Mutta kuluja on, matkustamista on paljon jne. Olemme pohtineet erilaisia ratkaisuja, rahan anomista, projektien kirjoittamista jne., jotta jatkossa olisi tilanne helpompi. Mutta valmista ratkaisua ei vielä ole.

T: Kuinka tärkeä ylimmälle käskynhaltijalle on se, että on olemassa entisistä käskynhaltijoista koostuva neuvosto, kroonikogu?

A: Se on tärkeää. Õie Sarv, Annela Laaneots, Aare Hõrn… Minä olen kaikkein nuorin, olen välillä ollut poissa Setomaalta. Mutta nyt opin, tutustun asioihin. On hyvä, että on ihmisiä, jotka tuntevat homman, tietävät, miten on tehty aikaisemmin. Olen paljon saanut tukea ja apua. Oli hyvä, että heti kuningaskunnan päivän jälkeen kokoustimme kroonikogun kanssa, keskustelimme, pohdimme ja mm. päätimme, missä seuraavana vuonna järjestetään kuningaskunnan päivän juhlat. Ja pian tapaamme taas.

T: Miten se ülembsootskan työ muodostuu? Kuka päättää, minne pitää mennä, missä esiintyä? Antaako kroonikogu määräyksiä?

A: Kutsut tulevat meilitse suoraan minulle. Itse teen ”kotitehtävät”, selvitän minne mennä. Tähän asti olen vastannut kaikkiin kutsuihin myöntävästi. Olen saanut Janelta (Jane Vabarna, edellinen ylin käskynhaltija) paljon hyviä neuvoja, ohjeita. Pitäisi mennä kaikkialle, edustaa, kertoa setoista, Setomaasta ja setokulttuurista. Olla lähellä ihmisiä.

T: Mitä pitäisi tehdä, että elämä jatkuisi Setomaalla, ihmisillä olisi töitä, nuoret tahtoisivat ja voisivat jäädä Setomaalle? Mitä voisi tehdä? Mistä voisi unelmoida?

A: Hyvä on se, että korona laittoi ihmiset ajattelemaan uudella tavalla. Paljon ihmisiä tuli Setomaalle, minä mukaan lukien. Meiltä Setomaalta ei enää helposti löydä taloja, jotka seisoivat tyhjinä, joissa ei asuta. Etätyöt, kotikonttorit… meidänkin kylässä on Tallinnasta muuttaneita uusia perheitä. On tullut startup-yrittäjiä, pankkivirkailijoita jne. kaikkialle ympäri Setomaata. Tulevat perheensä kanssa ja verorahatkin jäävät Setomaan kuntaan.

T: Miten voisi vielä tukea lasten, nuorten seton kielen opiskelua?

A: Meel Valkin (muusikko, yrittäjä, netikaupan perustaja) kanssa puhuimme äskettäin UNESCOn Gruusian matkan aikana, että kaikissa Setomaan kouluissa ja lasten päiväkodeissa pitäisi olla enemmän seton kieltä. Musiikkikoulussa jne.

Minusta pitäisi järjestää lisää kielileirejä, laululeirejä. Niitä on jo, mutta vielä selvästi enemmän tarvittaisiin. Lisää kesäisin. Sellaisia, missä nuoret ovat yhdessä. Vanhemmat ja lapset yhdessä. Setonkielinen ympäristö, seton kieli koko ajan läsnä. Mutta minusta nykyiset nuoret, jotka jo ovat oppineet ja kuulleet kieltä eivät häpeä sen käyttämistä, mutta seuraava sukupolvi…

Minä itse en ole koskaan hävennyt käyttää seton kieltä. Mutta kun palasin Viroon, niin en muistanut, kuinka puhua. Ehkä nykyiset setonuoretkin häpeävät, pelkäävät tehdä virheitä ja siksi eivät puhu setoa julkisesti.

T: Pitäisikö Setomaan kouluissa olla erikseen seton kielen ja setokulttuurin tunnit?

A: Ehdottomasti pitäisi olla! Se on meidän kulttuurimme oma erikoispiirre, se minkä puolesta eroamme muista. Vain niin me pysymme ja säilymme.

T: Kysymys: Mikä on Suomen suurin saamelaiskylä? Oikea vastaus on Helsinki. Toiseksi suurin on Oulu jne. Myös suurin osa Viron setoista asuu samalla tavalla Setomaan ulkopuolella, suurissa kaupungeissa Tallinnassa, Tartossa jne.

A: En osaa antaa tähän mitään valmista parasta vastausta. Onkin vaikeaa. Ymmärrän, että esimerkiksi Tallinnan setot itse järjestävät omia tilaisuuksia, organisoivat kaikenlaista. Varmasti tilaisuuksia pitäisi olla lisää, sellaisia, että Tallinnan setot tulevat Setomaalle ja Setomaalta tullaan tänne ja järjestetään, tehdään asioita, tilaisuuksia yhdessä.

Mikko Savikko: verrattuna siihen, mikä oli tilanne esim. 15 vuotta sitten ja miten silloin suhtauduttiin setoihin, niin on tilanne nyt aivan toinen. Nyt setokulttuuri tuntuu Virossakin kiinnostavan hyvin monia ja monet etsivät itse omia setojuuriaan. Ja kaikki haluavat tutustua setokulttuuriin. Mitä on tapahtunut, mikä on muuttunut?

A: Kaikki yhteensä. Uskon, että yksi selitys on jatkuva, säännöllinen työ, mitä on Virossa tehty Setomaan ja setojen kulttuurin eteen ja esittelyksi. Runsaasti nuorempia setoja – 30- ja 30+-vuotiaita – on tullut Setomaalle takaisin ja he työskentelevät ja toimivat siellä. Ja ovat muille esikuviksi. Nuoremmat toimivat yhdessä vanhempien sukupolvien kanssa ja se näkyy Setomaata kauemmaksikin. Ja todellakin ne, joilla on setojuuret, etsivät nyt omia juuriaan ja haluavat itsekin osallistua kaikkeen.

T: Kuinka tärkeää on se, että Setomaalle muuttaa ihmisiä ja alkaa toimia siellä aktiivisesti alueen kehittämiseksi, viittaan esimerkiksi laulajatar Lenna Kuurmaan ja hänen näyttelijä-aviomieheensä Lauri Mäeseppiin, jotka ovat tekemässä Obinitsassa vanhasta koulu-kirkkorakennuksesta majoituspaikkaa ja tapahtumatilaa.

A: Meidänkin kyläämme on muuttanut kaksi perhettä, joilla ei ole setojuuria, mutta he ovat siitä huolimatta hyvin aktiivisia ja osallistuvat kaikkeen toimintaan Luhamaan seudulla. Eli jos on tällaisia ihmisiä, jotka osallistuvat aktiivisesti ja itse toimivat, se on vain hyvä asia. Niin kauan kun me kaikki toimimme seton kielen säilymisen ja setokulttuurin kukoistamisen eteen, niin minulla ei ole mitään eikä ketäkään vastaan.

Minultakin ovat ihmiset kysyneet aiemminkin, että miten me suhtaudumme tällaisiin muualta muuttaneisiin ihmisiin Setomaalla. Mitä en ole edes nähnyt siinä mitään ongelmaa, me emme ajattele sitä, kaikki ovat tervetulleita.

T: Minkälaisena näet Setomaan tulevaisuuden, esimerkiksi 30 vuoden kuluttua?

A: Jos me pystyisimme – nyt kun on aivan viimeinen hetki tämän hetken lapsille, tuleville sukupolville – antamaan ns. äidinmaidossa sen, että kieli, kulttuuri ja perinteet säilyisivät, niin silloin voisi tulevaisuus olla hyvä, mutta jos yritämme saada nuoremmat sukupolvet lähes pakolla mukaan, niin silloin ei. Heidän pitäisi meidän esimerkistä ymmärtää, että se onkin elämää. Ja jos se onnistuu, niin silloin 30 vuoden kuluttua ei ole seton kieli ja kulttuuri kadonnut, vaan nykyisten lasten sukupolvi säilyttäisi ne ja olisi niistä ylpeä.

T: Kun Sinun sukujuuresi ovat osittain venäjänpuoleisella Setomaalla, niin on pakko kysyä myös, että miten näet sikäläisten setojen tilanteen, sukuhaudat siellä puolen ja matkustamisen jne?

A: Minulla on sukulaisia Petserissä, mutta heillä on sininen passi eli he pääsevät matkustamaan rajan yli Viroon ja takaisin. Ja he käyvät myös hoitamassa sukuhautojamme Mõlassa. Surullista on se, ettei itse pääse matkustamaan. Ja monilla on samanlainen tilanne.

Mutta miten jatkossa? Olen itsekin tutkinut, voisiko jollakin turistiviisumilla matkustaa Venäjälle. Mutta tilanne ei varmaankaan muutu vielä lähivuosinakaan.

Tämän vuoden Setomaan kuningaskunnan nuoren käskynhaltijan Katarina-Lee Saarekivin haastattelu

Kysymykset ja suomennos Tapio Mäkeläinen

Valokuva Harri A. Sundell

1. Esittely

Nimi, ikä, kotipaikka, koulu, perhe ja harrastukset?

Minä olen Setomaan (kuningaskunnan) noorsootska eli nuori käskynhaltija Katarina-Lee Saarekivi. Olen 13-vuotias ja elän Matsurin kylässä, Setomaan kunnassa. Koulua käyn Värskassa. Minulla on tietenkin äiti ja isä sekä myös kolme siskoa. Vietän mielelläni aikaa puhelimella, kuten enemmistö minun ikäisistäni. Lisäksi pidän käsitöistä, musiikista, lautapeleistä, laulamisesta ja tanssimisesta. Olen opiskellut musiikkikoulussa viisi vuotta viulunsoittoa. Välillä soitin pientä setokannelta, mutta se jäi kesken. Tänä vuonna aloitin akustisen kitaran soiton opiskelun.

2. Mitä Setomaa merkitsee Sinulle?

Setomaa on minun kotimaani. Elän täällä, tunnen täällä oloni turvalliseksi ja kotoisaksi. Setomaan rajat ylittäessäni tulee tunne, kuin jäisi aivan kuin ilman suojaa ja turvaa, vaikkei se aivan niin olekaan. Setomaalle palatessa on taas aina huojentunut ja kevyt tunne.

3. Setomaan kuningaskunta?

Setomaan kuningaskunnan päivä on vuoden kaikkein kaunein päivä ja myös minun suosikkipäiväni. Äitini sanoo aina, että meidän kaikkien silmät loistavat sinä päivänä. Kuningaskunnan päivä on ollut meidän perheellemme juhlapäivä jo useiden vuosien ajan. Silloin emme tee töitä, emme myy mitään. Me tanssimme, laulamme leeloja ja tuntuu oikein hyvältä.

4. Oletko identiteetiltäsi seto vain Setomaalla ja vain tietyissä tilaisuuksissa? Mitä Sinulle merkitsee olla seto?

Olen sydämessäni seto koko ajan. Meidän perheessä meillä on tapana aina silloin tällöin pukeutua setopukuihin ja mennä jonnekin. Pukeudumme setojen kansallispukuihin myös silloin kun se ei ole välttämätöntä. Minulle ne vaatteet symbolisoivat esivanhempien henkeä ja voimaa. Juureni ovat syvällä tässä maassa ja tunnen oloni varmaksi täällä.

5. Nuoret ja Setomaa?

Setona oleminen on vielä tabu, valitettavasti yhä vielä. On nuoria, jotka haluaisivat avoimesti olla setoja, mutta eivät kuitenkaan jostain syystä toimi niin. Salaa nuoret välillä puhuvat seton kieltä, mutta muuten jäävät syrjään. Ehkä myöhemmin halutaan avoimemmin näyttää omaa setoidentiteettiä ja nyt vain opiskellaan sitä varten. Varmasti paljon auttaa se, jos omat vanhemmat pitävät kiinni perinteistä ja toimivat niiden mukaisesti.

6. Millaista on elää nuorena Setomaalla? Plussat ja miinukset?

Nuorena on Setomaalla hyvä olla. On paljon tapahtumia, kilpailuita, asioita, joihin voi itse osallistua. Niitä on paljon enemmän kuin muualla Virossa. Juuri nyt on kyllä vaikeat ajat, ensin koronan takia oli kaikki suljettu ja nyt on sitten sota.

7. Millainen on lasten ja nuorten suhtautuminen Setomaahan? Haluavatko kaikki pois sieltä vai unelmoidaanko palaamisesta kotiseudulle opiskelujen jälkeen?

Jokaisella on kyllä oma mielipiteensä Setomaasta. Monet haluavat pois, toiset taas palata takaisin. Siskoni halusi mennä kauemmas opiskelemaan, mutta palaa takaisin Setomaalle, kun saanut opintonsa valmiiksi. Samanlainen suunnitelma on myös minulla. Yleinen suhtautuminen Setomaahan on nuorilla ja lapsilla enimmäkseen positiivinen.

8. Onko seto olla uhke ja hää eli upeaa ja hienoa? Miksi tai miksei?

Ehdottomasti uhke ja hää eli upeaa ja hienoa. Kun olemme pukeutuneet setopukuihin, niin ihmiset hymyilevät ja sanovat, kuinka kaunista on meitä katsella. Monet haluavat ottaa valokuvan kanssamme. Jos ihmiset hymyilevät, on minullakin hyvä olla siksi, että ihmisille tulee hyvä mieli. Omat tuntemukseni ovat täysin erilaiset, kun olen pukeutunut setopukuun. Olo on kotoinen.

9. Sinun työsi, velvollisuutesi Setomaan kuningaskunnan nuorena käskynhaltijana?

Nuoren käskynhaltijan tärkein tehtävä on olla läsnä erilaisissa tilaisuuksissa, niiden avajaisissa. Se ei tunnu minusta velvollisuudelta. Olen äitini kanssa käynyt jo vuosien ajan erilaisissa setotilaisuuksissa ja useimmiten omasta vapaasta tahdostani. Minusta äitini on antanut minun itseni valita, haluanko tulla hänen mukaansa vai en. Yleensä tahdon, mutta välillä olen ollut toistakin mieltä.

10. Mitä Setomaan kunnan, Viron valtion, setojen, muiden ihmisten pitäisi tehdä Setomaan ja aivan erityisesti Setomaan nuorten hyväksi?

Ehkä seton kielen pitäisi olla paremmin esillä. Katujen nimet voisivat olla setoksi, kaupoilla setonkieliset nimet. Eikä pakottaa nuoria kerran vuodessa pukeutumaan setopukuun ja puhumaan seton kieltä, vaan antaa meidän olla setoja joka päivä.

11. Sinun tulevaisuuden suunnitelmasi?

Minulla on selvä suunnitelma lopettaa peruskoulu ja jatkaa opintoja sen jälkeen lukiossa. Myöhemmin aion mennä yliopistoon ja hankkia sieltä opettajan koulutuksen. Ja muualla tapahtuneen opiskelun jälkeen haluan palata takaisin Setomaalle ja ehkä voisin opettaa täällä jossakin koulussa.

12. Millainen on Sinun seton kielen taitosi? Ja mistä kielitaitosi on peräisin? Isovanhemmilta, äidiltä, isältä, koulusta, kuorosta, kirjoista jne?

Puhun setoa vielä vähän kodin ulkopuolella, sillä pelkään puhua väärin. Kotona puhun enemmän, monet sanat tulevat jo kuin itsestään. Äiti puhuu kotona paljon setoa, koska hän opiskelee ja kun hän palaa kotiin opiskelun jälkeen, niin hän on vielä pitkään samalla aaltopituudella ja puhuu seton kieltä.

Olen opiskellut setoa Õie Sarvin johdolla ja samoin Maret Vabarnan tunneilla koulussa. Koronan aikaan Piret Torm piti zoomissa etänä seton kielen tunteja laulaen leeloja ja lukien setonkielisiä runoja. Me harjoittelemme kotona setoa joka päivä aina enemmän ja enemmän. Tarvitsen vielä varmuutta puhuakseni, mutta seton kielellä kirjoittaminen sujuu on varsin hyvin.

Ülembsootskaksi valittiin 5.9.2020 Rein Järvelill

Tänään 5.9. Kolossovan kylässä järjestetyillä Setomaan kuningaskunnan päivillä valittiin suorassa kansanvaalissa Setomaan ylimmäksi käskynhaltijaksi eli ülembsootskaksi Rein Järvelill tai setojen tapaan sanotuna Järvelilli Rein. Hänet valittiin tähän kunniavirkaan nyt toista vuotta peräkkäin. 1966 syntynyt Järvelill on koulutukseltaan juristi ja puoluekannaltaan sosialidemokraatti. Hän on ollut Viron parlamentin Riigikogun jäsen, työskennellyt asiantuntijatehtävissä sekä ministeriössä että Europarlamentaarikon toimistossa, sekä Värskan että Meremäen kunnanjohtajana ja yhdistyneen Setomaan kunnan kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Rein Järvelill on toiminut myös yritysmaailmassa, useissa luottamustehtävissä ja ollut mukana useissa setojen keskeissä hankkeissa jo vuosikymmenten ajan.

Setukaisten ystävät ry: n ja suomalaisten setojen ja Setomaan ystävien puolesta: Paljon onnea Rein! Avvu vahtsõlõ Setomaa ülembsootskale, Järvelilli Reinule!

Foto: Setomaan ülembsootskan kotisivu facebookissa

Ülembsootska

[Üts´ syna]

Setomaan kuningaskunnan päivää on vietetty vuodesta 1994 lähtien joka vuosi elokuun ensimmäisenä lauantaina (paitsi tänä vuonna, kun juhlat koronan takia siirrettiin syyskuun alkuun). Nykyisin edellisenä päivänä eli perjantaina on oma lasten ja nuorten kuningaskunta -tapahtumansa. Kuningaskunta on kiertävä eli juhlat järjestetään vuosittain eri puolilla Setomaata, toistaiseksi kyllä vain Viron puolella aluetta.

Idean Setomaan kuningaskunnan päivistä sai setoaktivisti ja tutkija Paul Hagu vieraillessaan tarttolaisen miesten Hellero-folkloreryhmän jäsenenä Norjassa Metsäsuomalaisten tasavalta -tapahtumassa. Paul käänsi metsäsuomalaisten idean vain peilikuvakseen: Metsäsuomalaisten tasavallasta Norjan kuningaskunnassa saatiin Setomaan kuningaskunta -tapahtuma Viron tasavaltaan.

Mutta kuningaskunnalla pitää tietenkin olla kuningas (tai kuningatar?), mutta siihenkin Paul keksi ratkaisun. Setomaan kuningaskunnan kuningas on setojen kansanperinteen muinainen sankari ja hedelmällisyyden ja viljankasvun jumala Peko, joka on kyllä kuollut ja haudattu syvälle Petserin munkkiluostarin alla olevien hiekkaluoliin, mutta hädän ollessa suurin… Suuri setojen lauluperinteen säilyttäjä ja lukuisten uusienkin laulujen luoja Anne Vabarna (1877–1964) lauloi Pekosta kokonaisen eepoksen Paulopriit Voolaine -nimisen kansaperinteen kokoajan ja tutkijan yllyttämänä ja ohjaamana.

Paul Hagu teki Pekosta Setomaan kuningaskunnan kuninkaan, jonka poissaollessa hänen valtaansa käyttää ylin käskynhaltija, setoksi ülembsootska [oikeastaan pitäisi kai kirjoittaa: ülembsoots´ka]. Alusta alkaen syntyneen perinteen mukaan Peko antaa unessa ülembsootskalle neuvoja ja ohjeita. Nykyisin on itseasiassa olemassa entisistä ylimmistä käskynhaltijoista koostuva ülembsootskan hallitus tai neuvonantajaryhmä, jota kutsutaan nimellä kroonikogo.

Ülembsootska valitaan suoralla kansanvaalilla kuningaskunnan päivien aikana. Aktivistit etsivät sopivia ehdokkaita ja jos suostumus saadaan, niin ehdokas laitetaan puupölkyn päälle seisomaan ja kaikki hänen kannattajansa järjestäytyvät pitkään jonoon (apuna käytetään yleensä pitkää köyttä) hänen eteensä. Kannattajat laulavat, soittavat ja kehuvat tietenkin omaa ehdokastaan monin eri tavoin. Todellinen kansanvaali, vaikka vaalisalaisuudesta kukaan ei välitäkään. Eniten ääniä saanut on tietenkin valittu vuodeksi ülembsootskan kunniavirkaan. Palkkaa ülembsootska ei saa vaikka edustaa kokonaisen vuoden (moni useankin peräkkäin) setoja ja Setomaata sekä esittelee heidän kulttuuriaan, saavutuksiaan, ilojaan, mutta myös ongelmiaan ja surujaan hallitusta, presidenttiä ja Brysseliä myöden.

Muuten Setomaan ülembsootskalla on tietenkin myös oma facebook-sivunsa!

Kuvassa ülembsootska Aare Hõrn luovuttaa vallan tunnukset eli kiiora-nuijan ja sinetin seuraajalleen eli nykyiselle ülembsootska Rein Järvelillille. Taustalla kroonikogo.

Kuva: Harri A. Sundell.