Üts´ syna – yksi sana

Tapio Mäkeläinen käsittelee Üts´ syna, ”yksi sana” kirjoituksissaan seton kielen, setokulttuurin ja Setomaan kannalta keskeisiä, mielenkiintoisia tai ulkopuolisille erikoisia sanoja, asioita ja ilmiöitä, joiden ymmärtäminen avartaa ulkopuolisille Setomaan ja setojen elämää ja kulttuuria.

Kirjoitukset ovat toisinaan tahallisenkin provokatiivisia, sillä kirjoittaja haluaa herättää keskustelua, mielipiteiden vaihtoa, jopa tunteita. Artikkelit perustuvat faktoihin, mutta niissä esitetyistä mielipiteistä vastaa kirjoittaja yksin ja itse.