Seton kielen 2. oppitunti

Nominatiivi

elläi

kodoeläjäq

pini

kass

tsiga

lehm

hopõn

kits

kana

kikas

parts’

tsirk

tialanõ

hähn

orrav

jänes

põdõr

repän’

kahr

siil’

Genetiivi

eläjä

.

pini

kassi

tsia

lehmä

hobõse

kitsõ

kana

kikka

pardsi

tsirgu

tialasõ

hähnä

orava

jänes(s)e

põdra

 rebäse

kahru

siili

suomeksi

eläin

kotieläimet

koira

kissa

sika

lehmä

hevonen

vuohi; kauris

kana

kukko

ankka; sorsa

lintu

tiainen

tikka

orava

jänis

hirvi

kettu

karhu

siili

Sanojen taivutusta

Vanhoissa sanoissa, joissa suomessa on diftongi ie, uo, yö ja virossa pitkä vokaali ee, oo, öö tai õõ esiintyy võro-seton kielessä sanan taipuessa kaksi eri pitkää vokaalia.

Nominatiivi

kiil’

miil’

siin’

tuul’

kuul’

lyyts

süük

ryym

Genetiivi

keele

meele

seene

tooli

kooli

lõõdsa

söögi

rõõmu

viro

keel

meel

seen

tool

kool

lõõts

söök

rõõm

suomi

kieli

mieli

sieni

tuoli

koulu

vrt. lietso

vrt. syödä

riemu

Ortografiaa

ü – (suomen) y

y – takainen i-äänne, vrt. venäjän ы

Arvsynaq Lukusanat

üts’tõist 11

kats’tõist 12

kats’kümmend 20

kats’kümmend viis’ 25

kolmkümmend üts’ 31

sada 100

kats’sada üts’ 201

tuhat üts’ 1001

Sananparsi

Sadaguq vai saibit! ”Satakoon vaikka seipäitä!”