Maar´apäivän kirmas ja XIII setojen etnokulttuurin festivaali

Maar´apäivän kirmas ja XIII setojen etnokulttuurin festivaali 28.8. järjestetään poikkeusjärjestelyin. Eli järjestyksessä jo 13. setojen entokulttuurin festivaali järjestetään Venäjän puoleisella Setomaalla Radajan museossa Radajan kylässä totuttuun tapaan. Valitettavasti setot Viron puolelta ja muut vieraat eivät kuitenkaan voi koronavirus-pandemian takia osallistua tänä vuonna tapahtumaan.Nedjan kylässä kyläaukiolla Viron puoleisella Setomaalla järjestetään siksi samana päivänä eli 28.8. korvaava Maarjapäevan praasniekka. Se alkaa klo 15.30 jumalanpalveluksella. Klo 16.00 avataan videosilta Radajaan, lauletaan setojen hymni, sitten tervehdykset ja yhteislaulua. Alkaa kirmas. Tapahtumaan osallistuu yli 50 leelotajaa eri puolilta Setomaata ja Viroa. Paikalla on mynnissä kuumia juomia, paikallsista käsityötä ja muuta. Ruoka kuitenkin kehotetaan ottamaan mukaan.

Foto: Radajan etnokulttuurin festivaali. Lähde: Fenno-Ugria-säätiö